Bìa lá nhựa - Bìa lỗ

Hiển thị tất cả 8 kết quả

Bìa Lá Nhựa

Bìa nhựa 20-40-60-80-100-lá-A4 (VC)

Đã bán 17

Bìa Lỗ

Bìa lỗ A4 Plus (10 cái/xấp)

Đã bán 69

Bìa Lỗ

Bìa Lỗ A4 TQ 303

Đã bán 114

28.000đ

Bìa Lá Nhựa

Bìa 20 lá A4 FO-DB01 (Flexoffice)

Đã bán 5

28.000đ

Bìa Lỗ

Bìa Lỗ A4 VC (380G/400G/450G/600G)

Đã bán 90

35.000đ60.000đ

Bìa Lá Nhựa

Bìa 40 lá A4 FO-DB02 (Flexoffice)

Đã bán 2

42.500đ

Bìa Lá Nhựa

Bìa 60 lá A4 FO-DB03 (Flexoffice)

Đã bán 6

58.000đ

Bìa Lỗ

Bìa Lỗ Suremark SQ-5006

Đã bán 4

135.000đ